นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบรายเดือนกับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 1,000 จากเดิม 750 บาทนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินการใดๆ เป็นแค่ข้อเสนอของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มฐานการเก็บเงินสมทบ จากเดิมที่ใช้คำนวณจากผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยหัก 5% ทำให้จ่ายสูงสุดเดือนละ 750 บาท ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2538 เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งขณะนั้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 111 บาท แต่ปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 310 บาท